Kurs og utdanning i SørVest

Regionen har et allsidig tilbud om utdanning og opplæring på alle nivåer.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å finne ut hva som passer best for deg og din klubb.
Agder: Kai Corrigan, tlf 38 25 41 43 , mobil 478 98 960  Rogaland: Henriette Henriksen Løge, mobil 932 52 694

 


Kommende og pågende
kurs i Region Sørvest

Se kurs- og utdannings-
muligheter fra NHF sentralt!

Fagstoff fra NHF, trenings-
tips og -hjelp m.m.m

Les mer

Aktuelle nyheter for Utdanning

Kurs i regi av Idrettskretsen

Idrettskretsene arrangerer mange kurs i emner som er av felles interesse for ulike typer klubber og idrettslag. Det er alt fra kurs i taping av skader til økonomistyring - og en masse annet. Tilbudet er rikholdig, og vi oppfordrer klubbene til å holde seg orientert om mulighetene via idrettskretsene sine hjemmesider. Se under.

05.11.2010 13:22

Les mer

Spill og Trening

XPS Trenerverktøy