Inkludering i Norges Håndballforbund

Alle mennesker har rett til et organisert og tilrettelagt tilbud i fritiden, i sitt eget lokalmiljø!


Norges Håndballforbund (NHF) har totalansvar for tilrettelegging av håndballaktivitet for alle grupper utøvere.

Enkeltgrupper, som funksjonshemmede, etniske minoriteter og personer med ulik seksuell orientering, trenger fortsatt litt ekstra oppmerksomhet for å få et godt nok tilbud.

For å ivareta dette arbeidet har NHF opprettet egne ressursgrupper, som tar seg av organisering og aktivitet for disse gruppene. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering skal ha et godt, utfordrende og tilrettelagt tilbud i sin lokale håndballklubb.

Norges Håndballforbund er inndelt i 7 regioner, som er ansvarlig for all aktivitet i sin region. Sentralleddet i samarbeid med regionene, skal til enhver tid gi hjelp og støtte til klubber som ønsker å gi et ekstraordinært tilbud til utøvere i sin klubb.

NHF sentralt har en egen prosjektleder, som sammen med sentrale ressursgrupper og ansatte/tillitsvalgte i regionene, skal sørge for at det til enhver tid er fokus på det samfunnsansvaret norsk håndball har.

Prosjektleder: Eva Skei , tlf.: 915 22 975
Forbundsstyrets representant: Tom Tvedt

Ta kontakt med inkluderingskontakten i DIN region:

NHF Region Nord
Tlf.: 77 61 00 66
NHF Region Midt-Norge
Tlf.: 480 68 181
NHF Region Vest
Tlf.:55 59 58 30
NHF Region SørVest
Tlf.: 51 73 78 70
NHF Region Sør
Tlf.: 32 01 61 22
NHF Region Øst
Tlf.: 66 94 16 53
NHF Region Innlandet
Tlf.: 480 95 500
 

 

 
 
Berit Hagen
Ane Grete Vik
Marie Bendiksen Lind
Marianne Aarønes
Anne Aareskjold
Gro Gulliksen 
 
 
May Romundstad
Marianne Aarønes
Stig Blindheim
Anne Aareskjold
Jostein Sivertsen
 
May Romundstad
Arnhild Holmlimo
Øivind Brevik
Are Grongstad
Håvar B. Øvregård
 
   

Les mer

Aktuelle nyheter for Inkludering