Tilbake Twitter Facebook

Anleggsansatte og regionskontakter

Regionene i Norges Håndballforbund ønsker å være aktive i forhold til at vi skal få økt standard på både arenaer og anlegg og få flere anlegg/arenaer tilpasset de ulike behov.

Her er en oversikt over kontakter du kan gjøre bruk av: 

Norges Håndballforbund Anleggsrådgiver Tom Anderson tom.anderson@handball.no 997 14 472
NHF Region Nord Anleggsrådgiver Tom Anderson tom.anderson@handball.no  997 14 472
NHF Region Midt-Norge Daglig leder Svein Olav Øie nhf.rmn@handball.no 900 37 800
  Anleggskonsulent Ola Kvaale ola.kvaale@gmail.com 952 62 298
NHF Region Vest Daglig leder Torbjørn Iversen nhf.rvn@handball.no 55 59 58 31
  Anleggskonsulent Tore Alfstad talfst@online.no 930 06 494
NHF Region SørVest Seksjonsleder marked Turid Øverland turid.overland@handball.no 51 73 78 73
NHF Region Sør Daglig leder Ole Kristian Strøm nhf.rsn@handball.no 920 87 597
NHF Region Øst Daglig leder Karin Hansen karin.hansen@handball.no 481 15 140
NHF Region Innlandet Daglig leder Ivar M. Karlstad  nhf.innlandet@handball.no 61 27 94 26

14.01.2015 19:19, Svein Andresen