Tilbake Twitter Facebook

NHFs organisasjon

 

Medlemmer

Pr 31.12.2011 besto norsk håndball av ca 107.600 medlemmer som deler interessen for håndball. Enten som spillere, dommere, trenere og ledere. I klubben og laget er det viktig at alle medlemmene deltar i arbeidet med å skape den gode klubben.

Laget

De spillende lagene deles inn i ulike klasser. Aldersbestemt (jenter/gutter 10, 12, 14 år osv.), senior og veteran. I sesongen 2011-12 var det ca 7.500 spillende lag. Det enkelte lags fremste oppgave er å tilby god aktivitet. God aktivitet kjennetegnes ved trivsel, læring, utfordringer, opplevelser, variasjon og lite pauser. Både trenere, spillere og ikke minst foreldre er viktige for at laget skal fungere godt.

Klubben/Gruppa

Klubben/Gruppa ledes av et styre som velges på årsmøtet. Pr 31.12.2011 var det 714 klubber. Klubbens viktigste oppgave er å: 

 • Utforme klubbens (og lagenes) mål.
 • Administrere driften.
 • Skaffe økonomi
 • Melde på lag i seriespill og arrangere kamper
 • Skaffe dommere, trenere, medhjelpere etc.
 • Ordne med treningstider etc.
 • Det er viktig å huske på at dette er klubbens (og ikke styrets) oppgaver.

 Alle medlemmene må gjøre sin del av jobben.
 

Håndballregionen

Håndballregionen ledes av et valgt styre. Den daglige driften forestås av administrasjonen (de ansatte). Det er i dag 7 regioner.
Håndballregionen skal:

 • Lede og utbre håndballidretten i sitt område.
 • Organisere serie-/kamptilbudet.
 • Gi tilbud om og gjennomføre kurs- og utdanning.
 • Være rådgiver for klubbene.
 • Sørge for god informasjon.
 • I samarbeid med klubbene planlegge og gjennomføre ulike prosjekter/aktiviteter.
 • Drive talentutvikling (spiller, trener, dommer)
 • Være klubbenes serviceorgan.

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund ledes av Forbundsstyret som velges på Håndballtinget som avholdes annet hvert år. Den daglige driften forestås av administrasjonen (de ansatte).
Norges Håndballforbund skal:

 • Lede og utbre håndballidretten i Norge samt representere internasjonalt.
 • Organisere serie-/kamptilbud på nasjonalt nivå.
 • Utvikle fagprogrammer, kurs- og utdanningstilbud.
 • Utvikle fagprodukter (litteratur, video cd-rom etc.)
 • Faglig rådgiving til regioner og klubber.
 • Planlegge og gjennomføre kurs og utdanningstilbud.
 • I samarbeid med regionene planlegge og gjennomføre ulike prosjekter/aktiviteter.
 • Drive landslagsarbeidet inkl. talentutvikling. (spiller, trener, dommer.)
 • Være serviceorgan for regioner og klubber.

21.10.2012 08:31, Lise H. Thorstensen