Tilbake Twitter Facebook

Om Norges Håndballforbund

 

Norges Håndballforbund ble stiftet 2. mai 1937.

Nøkkeltall pr 31.12.2014

Antall spillere 116.112   Ca. 2/3 er under 17 år og ca 2/3 er kvinner. Økning på 8% siste 4 år.
Antall spillende lag  ca. 7.900   Hvorav ca 5.200 spillende lag er i aldersklassene J/G 11 og eldre.
Antall klubber 724    
Antall regioner 7    
Antall ansatte 119    
Omsetning 2013 129.142.000    
Omsetning 2014 126.416.000    

Organisasjon


Administrasjon

Styrende organer

Historie, visjon og verdier

NHF tar samfunnsansvar
I strategien for 2013-2015 heter det at "Norsk håndball skal gjennom sin aktivitet vise et aktivt samfunnsansvar som får anerkjennelse internt og eksternt." I dette ligger å tilby idrett som helsefremmende tiltak. Vise håndballens mangfold, som en idrett for alle. Finne samarbeidspartnere vi kan identifisere oss med. Vise at våre verdier står for, og kan bidra til en høynet livskvalitet. Inkluderingsbegrepet skal stå sentralt i all vår virksomhet.
 

Annet

Telefon 02520 (fra utlandet: +47 459 02 103)   
Bankgiro   5134 06 09275
SWIFT  DNBANOKKXXX
IBAN   NO20 5134 06 09275
Organisasjonsnummer 969 989 336 MVA
E-post nhf@handball.no

*merk at telefaks ikke er et offisielt kontaktpunkt. Bruk heller e-post eller vanlig brev.

18.08.2015 14:30, Svein Andresen