Tilbake Twitter Facebook

Turneringer

Søke om å arrangere turnering

For å arrangere en turnering, må klubben søke om det på fastsatt skjema

Turneringsarrangører må også kjenne til:

Søknadsfrister

Søknader om arrangementer skal godkjennes av den regionen klubben tilhører, og søknad må være innsendt senest en måned før arrangementet skal ta til.
 
Regionen sender melding til NHF om godkjente arrangementer, med nødvendige opplysninger om tidsrom, klasse(r) og kontaktperson på det aktuelle arrangementet. 

Utenlandske turneringer

Om du ser etter utenlandske turneringer så kan du se på listen over

Om du ikke finner turneringen du ønsker, kan du ta kontakt med det aktuelle nasjonale forbundet. 

Søknad om spilletillatelse i utenlandske turneringer

Har du selv tips om turneringer du mener burde være med i våre oversikter, ikke nøl med å tipse oss!
Send en e-post til nhf@handball.no - merk gjerne e-posten med turnering i utlandet.

Vær oppmerksom på: 

31.01.2013 10:52, Svein Andresen