Tilbake Twitter Facebook

Lisens og forsikring

Håndball-lisensen 2015-16

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes GRUNDIGligaen (Eliteserien), 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, LERØYserien 18, Bringserien 16 og NM Beach-håndball.

Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.

For spillere som fyller 13 år i 2016, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2016- 31.08.2016.

For de som begynner å spille håndball etter 01.01.2016 gjelder egne priser.

ALDERSINNDELING OG LISENSBELØP LISE LISE+
Født i 1995 eller tidligere 1130,- 1380,-
Født 01.01.1996 - 31.12.2000 1030,- 1270,-
Født 01.01.2001 - 31.12.2002 750,- 940,-
Født i 2003 (Forfall 01.01.2016) 375,- 470,-
Kun spill i Veteran-NM 565,- 690,-
Ved oppstart etter 01.01.2016    
Født i 1995 eller tidligere 565,- 690,-
Født 01.01.1996 - 31.12.2000 515,- 635,-
Født 01.01.2001 - 31.12.2002 375,- 470,-

 


Håndballforsikringen 2015-16 - Har du lisens, er du også forsikret i Gjensidige

Håndballjentenes hovedsponsor, Gjensidige, håndterer håndballforsikringen for lisenspliktige spillere i Norges Håndballforbund.

Fra 1. september 2013 er tilgang til Idrettens Skadetelefon inkludert i lisensen. (Telefon 02033)

Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Telefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Nytt for sesongen er også at all behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens Skadetelefon og vil skje i et kvalitetssikret behandlernettverk.
Åpningstider er alle dager 0900 – 2100.

Oppstår det idrettsskade eller andre hendelser som er omfattet av håndballforsikringen, meldes skaden på nett på

Er du under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Gjensidige vil så kontakte deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang og Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling.

 

 

 


Les mer om:

10.08.2015 12:49, Svein Andresen