Tilbake Twitter Facebook

Adresser og telefon

 

Postadresse:

Besøksadresse:

Norges Håndballforbund
N-0840  OSLO

Sognsv. 75 (Ullevål Stadion), inng. A

   
Tlf:  02520
Fra utlandet: 00 47 459 02 103
Bankgiro: 5134 06 09275
DNB, SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: N020 5134 06 09275
Organisasjonsnr.: 969 989 336 MVA
E-post:  nhf@handball.no

Offisiell post til Norges Håndballforbund, Forbundsstyret, Arbeidsutvalget, presidenten eller det enkelte styremedlem, komiteer, tillitsvalgte og ansatte sendes til en av NHFs to offisielle adresser:

1. Norges Håndballforbund, 0840 OSLO
2. E-post: nhf@handball.no

For disse offisielle adressene fører vi journal. Det er ellers ingen sikring på at offisiell post stilet til andre adresser, blir registrert mottatt i Norges Håndballforbund.

18.12.2012 14:00, Lise H. Thorstensen