Tilbake Twitter Facebook

Oppmerking av bane for Flyball

 

Regel 1: Spillebanen
1:1 Spillebanen består av et spillefelt og to målfelt, og er rektangulær, 20 m lang og 12 m bred.

1:2 Målet er innvendig 240 cm bredt, og 160 cm høyt. Målstolpene er 8 x 8 cm og malt i felter med kontrastfarger.

1:3 Målfeltet avgrenses av målfeltlinjen som merkes parallelt med og 4,5 m fra bakre del av mållinjen til fremre del av denne målfeltlinjen.

1:4 Oppmerking bør ha avvikende farge, enten med smalere linjer (3 cm) og/eller med avvikende farge (f.eks. brun eller grønn).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2008 14:45, Svein Andresen