Tilbake Twitter Facebook

Om Region Sør

Velkommen til Norges Håndballforbund Region Sør

Norges Håndballforbund Region Sør (NHF RS) administrerer og organiserer håndballaktiviteten i Buskerud, Vestfold og Telemark. Regionen ble formelt stiftet 25. mai 2002.


Administrasjonen i NHF Region Sør sitter på Idrettens Hus på Marienlyst Stadion i Drammen. Kontoret betjener alle tre fylker. Regionen omfatter 98 aktive klubber og i overkant av 1500 lag.

Administrasjonen som har ansvaret for den løpende driften teller ni årsverk fordelt på ti personer. 

 
      

21.12.2006 11:50, Kia Haftorn Otnes