Tilbake Twitter Facebook

Kapittel 13: Bestemmelser for Regioner

§ 13-1 Deltakelse i kamper i utlandet

§ 13-1.1

En region må ha tillatelse av NHF for å kunne delta i kamper i utlandet. Søknad må foreligge i NHF senest én måned før kampen(e) skal spilles.

§ 13-2 Arrangement av kamper mot utenlandske lag

§ 13-2.1

En region må ha tillatelse av NHF for å kunne arrangere kamper med deltakelse av utenlandske lag. Søknad sendes til NHF på fastsatt skjema.

§ 13-3 Arrangement av kamper mot norske lag

§ 13-3.1

En region må ha tillatelse av NHF for å kunne arrangere kamper med deltakelse av lag fra andre regioner (obligatoriske serie- og mesterskapskamper er unntatt). Søknad sendes til NHF på fastsatt skjema.

§ 13-4 Søknadsfrister for arrangementer

§ 13-4.1

Søknader om arrangementer skal godkjennes av den regionen klubben tilhører, og søknad må være innsendt senest en måned før arrangementet skal ta til.

§ 13-4.2

Regionen registrerer alle godkjente arrangementer i den til enhver tid gjeldende database.

 

§ 13-5 Tidsfrister ved kampberamming

§ 13-5.1

Regionene kan i sine kampreglementer ha bestemmelser om andre tidsfrister enn NHF for beramming av regionskamper.

02.09.2013 11:36, Svein Andresen