Tilbake Twitter Facebook

Kapittel 15: Bestemmelser for spillende lag

§ 15-1 Sammensatte lag

§ 15-1.1

For alle klasser kan Forbundsstyret eller et Regionsstyre, etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret, godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for én sesong og kan ikke avbrytes. Søknad om godkjenning må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget, og den må være mottatt innen den fristen som er fastsatt.

a. Denne bestemmelsen gjelder ikke for kamper i:

- NM-senior, NM-junior og NM-veteraner.
- Nasjonalt sluttspill for J14/G14.
(Det vil allikevel være anledning for sammensatte lag i det nasjonale sluttspillet for G14 dersom det sammensatte laget hele sesongen har deltatt i regionsserien som et fullverdig lag)

- Interregional serie J16/G16.
- Landsserien J18/G18.
- Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon.

b. Et sammensatt lag kan ikke rykke opp i 2. divisjon, men lagets ansvarlige klubb kan rykke opp med et rent klubblag.
c. Dersom et sammensatt lag oppløses etter sesongslutt, skal lagets ansvarlige klubb beholde plassen i divisjonen. De øvrige klubber som har deltatt i det sammensatte laget skal i prinsippet rykke ned i regionens laveste divisjon.
d. De klubbene som deltar i det sammensatte laget kan ikke delta i samme konkurranse, definert til avdeling, pulje eller divisjon, med eget rent lag eller i andre sammensatte lag. Dersom klubben stiller både med eget rent lag og deltar i et sammensatt lag, skal det laget som deltar i den høyest rangerte konkurransen benevnes som det høyest rangerte laget.

§ 15-1.2

I søknaden må det godtgjøres at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud.


§ 15-1.3

Av søknaden må det fremgå hvilken av de samarbeidende klubbene som skal være ansvarlig for laget i henhold til NHFs lov, kamp- og konkurransereglement samt sanksjonsreglement. Likeledes skal det i søknaden klargjøres hvilken av de samarbeidende klubbene som skal beholde rettighetene i seriesystemet dersom samarbeidet opphører.

 

§ 15-1.4

Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk, mesterskap og lignende. Regionene vedtar bestemmelser for hvilke rettigheter sammensatte lag deltar under i de regionale seriene.

§ 15-1.5

Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser. I særskilte tilfeller kan det godkjennes spill i samme klasse når lagene spiller i en regionsserie for en aldersbestemt klasse.

§ 15-1.6

Regionene kan vedta egne retningslinjer og bestemmelser for sammensatte lag som deltar i de respektive regioners konkurransetilbud i yngre aldersbestemte klasser.

§ 15-2 Høyere/lavere lag

§ 15-2.1

Hvis en klubb stiller flere lag i samme klasse, d.v.s. flere seniorlag eller flere lag i samme aldersbestemte klasse, betegnes disse lagene som 1. lag, 2. lag o.s.v. - hvor 1. laget er høyeste lag. Lag som deltar i NM/Europacup regnes alltid som 1. laget.

§ 15-3 Trekking av lag

§ 15-3.1

Hvis en klubb trekker ett eller flere seniorlag, må dette skje ved å trekke det (de) laveste lag. Dersom en klubbs 1. lag blir strøket, fører dette automatisk til at alle lavere seniorlag også blir strøket. Dette gjelder likevel ikke for klubber med lag i 1. - 3. divisjon som av økonomiske grunner, godkjent av Forbundsstyret, før 1. juli kan trekke det høyest rangerte laget uten at dette får konsekvenser for divisjonsplasseringen til klubbens evt. lavere rangerte lag. Ingen av klubbens lavere rangerte lag kan rykke opp etter kommende sesongs seriespill.
Forbundsstyret kan etter søknad godkjenne at høyest rangert lag trekkes i de tilfellene der klubbens øvrige lag har en klar aktivitetsprofil. Søknaden skal begrunnes og dokumenteres.

§ 15-4 Reservasjon mot opprykk

§ 15-4.1

En klubb kan innen 1. februar frasi seg retten til å rykke opp fra 4. til 3. divisjon, fra 3. til 2. divisjon eller fra 2. til 1. divisjon uten at dette medfører økonomiske eller sportslige sanksjoner.

 

 

02.09.2013 11:54, Svein Andresen