Tilbake Twitter Facebook

Om Region Øst

             
Velkommen til Norges Håndballforbund Region Øst 

Norges Håndballforbund Region Øst (NHF RØ) administrerer og organiserer håndballaktiviteten
i Akershus, Oslo og Østfold


Administrasjonen i NHF Region Øst sitter på Idrettens Hus på Strømmen, Kontoret betjener alle tre overnevnte fylker. Regionen omfatter 135 aktive klubber og ca. 2000 spillende lag.

Administrasjonen som har ansvaret for den løpende driften teller 15,5 årsverk fordelt på 16 personer.

 

Hvem svarer på hva i region øst ?


 

                                  
 

 


  


Generellt

Ledige stillinger
Utmerkelser

18.03.2009 09:54, Arne Storstrøm

Spill og Trening

XPS Trenerverktøy