Tilbake Twitter Facebook

Anleggsseminar 17.-18. juni 2009

NHF Region Midt-Norge har utarbeidet en anleggsplan for hver sone. Hele 103 kommuner fra Rana i nord til Volda i sør-vest. Anleggsplanen baserer seg på innmeldt behov for trening fra håndballgruppene. 17.-18. juni 2009 ble det arrangert et anleggsseminar i Trondheim Spektrum.

Her kan du laste ned anleggsrapporten:
Innledning
Nodland fylke
Nord-Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke
Møre og Romsdal fylke
Sammendrag

Seminar om Bygging og drift av flerbrukshaller

Anleggssituasjonen i regionen er kritisk. Behovet for flere haller for å kunne ivareta den økende interessen for bl.a. håndball er stort. I forbindelse med EM-kvaliken i Trondheim Spektrum for Håndballgutta, arrangerte Norges Håndballforbund i samarbeid med Fylkeskommunene (Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal) et anleggsseminar for å sette fokus på bygging og drift av flerbrukshaller. 


Her kan du laste ned foredragene fra seminaret:

1. Klubbens utfordringer ved en vanskelig anleggssituasjon 
Tidligere landslagstrener og sportslig ansvarlig i Strindheim Håndball, Arne Högdal

2. Plan for anleggsutvikling i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge 
Daglig leder Svein Olav Øie

3. Flerbrukshaller - Nye halltyper - Alternative løsninger 
Fylkesidrettskonsulent Frank Gjengaar
Per-Thore Nilsen, Scandihall
Ståle Bjaanæs, Hallsystemer

4. Hvordan skal Trondheim kommune nå målet om 8 nye flerbrukshaller innen 2011? 
Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik

5. Spillemidler til idrettsanlegg?
Kultur- og kirkedpartementet (KKD) 
Avdelingsdirektør Ole Fredriksen KKD

7. Bygging og drift av Flerbrukshaller 
• Charlottenlundhallen: Samarbeid mellom kommune og idrettslag om bygging og drift. 
   Leder i anleggskomiteen, Per Bjarne Valstad


• Meråker: Bygging og drift av kostnadskrevende anlegg - hva kan vi lære av Meråker kommune? 
   Driftsleder Meråker VGS, Øyvind Slungård


• Braatthallen: Hvordan kan idretten drifte kostnadskrevende anlegg?Noralf Heggem

• Røroshallen: Offentlig-, idrett/kultur- og næringslivssamarbeid. 
   Prosjektleder Jon Anders Kokkvoll

 
• Driftøkonomi i Idrettshaller. 
   Rådgiver idrettsanlegg siv.ing., Kjell-Ivar Aune

Vi trenger din tilbakemelding på seminaret for å kunne bil bedre! Last ned evalueringsskjema å send inn.
Evalueringsskjema anleggsseminar 17.-18. juni 2009

06.09.2010 09:00, Bente Restad