Tilbake Twitter Facebook

Klubbene i Region Sør

Ved å klikke på knappen under får du en oversikt over alle klubbene som er registrert i NHF Region Sør.

Klikk på den enkelte klubb for kontaktinfo.
 

Våre klubber er inndelt i soner fra sone 1 til og med 11. Med sone menes et visst antall klubber innen et definert geografisk område. Klubbene i sonen samarbeider om egne prioriterte og andre utvalgte oppgaver. Ved å velge sone (fra 1 - 11) i rullegardinen, får du en oversikt over hvilke klubber som hører til i den valgte sonen.

03.04.2013 14:26, Kia Haftorn Otnes