Tilbake Twitter Facebook

Spillerutvikling 2014-15

Velkommen til spillerutviklingssidene for NHF Region Innlandet.  Her finner du informasjon om regionens tilbud for spillere og deres trenere, alt fra regionale landslagssamlinger til Talent 14. 

Talent 14

Elitemiljøene 2014-15

Innkallinger

Arkiv gutter

Arkiv jenter

Mer informasjon om spillerutviklingen i NHF Region Innlandet

Spillerutviklingen i NHF Region Innlandet består av 5 nivåer, med Talent 14 som det første og bredeste nivået og regionalt landslagsmiljø som det smaleste. I løpet av sesongen 2014-15 vil vi totalt gjennomføre ca. 90 samlinger hvor over 300 deltagere er med på en eller flere samlinger. Under ser du en kort info om det enkelte av disse miljøene, og hva det innebærer.

Talent 14:
Talent 14 er det første av våre tilbud og her melder klubbene seg på, og sender inn navn på de spillerne de ønsker skal delta. Alle klubber får med 3 utespillere og en målvakt på første samling, deretter minimum 3 spillere på samling to og tre.
Talent 14 består av 4 utviklingsmiljøer på jentesiden og 2 på guttesiden. Hvert av disse sonemiljøene består av 20-30 spillere og vil gjennomføre 3 talentsamlinger i løpet av sesongen. På talentsamlingene jobber man med teknisk trening innenfor temaene kast- mottak, forsvarsteknikk og duellspill.
 

I tillegg vil det gjennomføres to temasamlinger, som klubbene kan melde på sine spillere til. Her vil man jobbe med temaene skudd og finte/sperre. Her er det ingen begrensning i antall spillere som kan meldes på fra hver klubb.
 
I juni hvert år arrangeres inspirasjonssamlinga. Her kan alle som har vært på en eller flere talentsamlinger eller temasamlinger melde seg på. I juni 2014 samlet dette 130 ungdommer i Håkons Hall på Lillehammer med temaer innen forsvarsspill, pådragsspill og Duellspill. I tillegg får alle innføringer i ett sommertreningsprogram man kan bruke i håndballpausen, samt at målvaktene får egen oppfølging gjennom våre målvaktstrenere.       
       
Elite 15:
Det andre året i spillerutviklingen kan spillerne bli tatt ut til Elite 15. Elite 15 består av ett miljø på guttesiden og to miljøer på jentesiden. Uttaket av disse spillerne gjøres etter å ha sett de i Talent 14 og inspirasjonssamlinga året før.
 
Året er todelt på Elite 15. Før jul gjennomføres det 5 spillerutviklingssamlinger hvor den enkelte samling vil bestå av 24-27 spillere.
Etter jul tas det ut ca 20 gutter og 20 jenter fra hele regionen som øver fram mot Rica Cup. Dette er ett NM for regionene, hvor alle de 7 regionene møtes. Hit reiser man med 15 gutter og 15 jenter.
 
Elite 16:
Inn i det tredje året i spillerutviklingen er det igjen individuell utvikling som står i høysetet. Dette året har spesielt fokus på fysisk trening i tillegg til det tekniske. I løpet av året gjennomføres 3 samlinger for ett guttemiljø og ett jentemiljø. Samlingene har en egen påmelding hvor klubben melder på så mange de ønsker av sine spillere mot en avgift.
 
Elite 17:
Elite 17 består av ett miljø for jentene og ett for guttene.
Miljøet har i første rekke ca. 6 spillerutviklings samlinger hvor det deltar 24- 27 spillere.

Så som på Elite 15 tas det ut ca. 20 spillere som trener inn mot NM for regionslag. Dette er ett nytt mesterskap for alle regionene hvor det skal kåres en norgesmester. Hit reiser det 16 spillere.
 
Regionalt Landslagsmiljø:
De forskjellige ungdomslandslagene arrangerer i tillegg regionale landslagssamlinger. Disse gjennomføres for sesongen 2014-15 for LM og LK 96, som er landslagene for de født i 1996 og 1997, samt for LM og LK 98, som er landslagene for de som er født i 1998 og 1999.
 
Her gjennomføres det to samlinger pr. miljø i løpet av sesongen. En samling før jul og en samling etter jul. Til disse samlingene vil det tas ut ca 20 spillere til hvert miljø.
 

 

19.08.2014 10:33, Merethe Kjellberg