Tilbake Twitter Facebook

Skjemaer

*NB! Sesongen 14/15 skal omberammelser søkes om online.
Les mer om dette.

Omberammelse for 2. og 3. divisjon

Walkoverskjema (word-fil)

Endring av klubbtilhørighet under 13 år (excel-fil)

Søknad om spilletillatelse i utlandet (pdf-fil)

Søknad om arrangement / turnering (word-fil)

Dommerregningsskjema RØ (excel-fil) (enkelte brukere vil oppleve feilmelding, trykk Ja, alt er i orden med skjemaet)

Observatørregningsskjema RØ (excel-fil)

Klubbdommer-avtale

Skadeskjema - for utfylling via internett

Dommerobservatørskjema (excel-fil)
Dommerveilederskjema (excel-fil)

Søknadsskjema for sammensatte lag 

Teknikkmerke (pdf-fil)

 

 

Registreringskjema klubbens tillitsvalgte - gjøres fra "Klubbsiden"

 

Registreringsskjema for trener og oppmann - gjøres fra "Klubbsiden"

Skal du fylle ut et av skjemaene og sende det til noen med e-post, husk å lagre skjemaet først, og så fyll inn dataene.

 

 

Skjema for endring av kampdag FØR publisering (gjelder tom. 01.08.2014)

26.10.2005 12:30, Stig Quille

Spill og Trening

XPS Trenerverktøy