Tilbake Twitter Facebook

Arrangement

Vi ønsker på disse sidene å presentere tanker, idéer og materiell som kan brukes av regionens arrangementsansvarlige med tanke på gjennomføring av et region arrangement.

Vi er veldig interessert i få forslag fra deg angående dette. Send inn forslag her.

Hjelp til arrangement i regionen

          Utvisningslapper

          Våre verdier      
        

NHFs resultattelefon

Informasjon


Innhold i sekretariatspakke

Mulig innhold:

For arrangementet:

 1. Banedagbok http://www.handball.no/dagbok_bane.asp
 2. Kamprapporter pr. hall http://www.handball.no/kamprapport_hall.asp
 3. Kamprapporter pr. arrangør http://www.handball.no/kamprapport_arr.asp
 4. Blanke kamprapporter http://www.handball.no/kamprapport.asp
 5. Ev spesielle regler for arrangementet; eks. ikke lags-timeout, spilletid osv
 6. Blanke ark
 7. Penner
 8. Utvisningslapper/-kort for å vise utvisningstid, med ev holdere
 9. Grønne time-out kort, 3 stk
 10. Fløyte til eget bruk for tidtaker
 11. Tidtaker-/Sekretær- heftet
 12. Retningslinjer og satser for dommeroppgjør http://www.handball.no/p1.asp?kat=39

  For dommerne (i fall de har glemt):
 13. Spillereglene, siste utgave http://www.handball.no/p1.asp?p=1829
 14. Kamp- og konkurransereglementet, siste utgave http://www.handball.no/p1.asp?p=27730
 15. Gule og røde dommerkort
 16. Ekstra fløyte
 17. Skjema for dommeroppgjør http://www.handball.no/p1.asp?kat=39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

01.01.2014 11:15, Arne Storstrøm

Spill og Trening

XPS Trenerverktøy