Tilbake Twitter Facebook

Håndball for utviklingshemmede = HU

Norges Håndballforbund har ca 50 registrerte lag/grupper som tilbyr aktivitet for utviklingshemmede (Håndball for Utviklingshemmede = HU). Dette inkluderer mixlag og rene gutte- og jentelag. Det jobbes hele tiden med å tilpasse aktiviteten slik at alle skal få utfordringer på sitt nivå.
Tilbudet blir for det meste organisert i lokale idrettslag og håndballklubber. Alder og ferdigheter på spillerne varierer, både mellom lagene og internt i laget.

Alle håndballkluber som starter nye HU-lag får en støtte på kr 5 000. Søknad med registering av lag sendes

Norges Håndballforbund dekker lisens for registrerte lag for utviklingshemmede.

05.03.2010 12:40, Svein Andresen