Tilbake Twitter Facebook

Inkludering - Hørsels- og synshemmede

Norges Håndballforbund ønsker at hørsels- og synshemmede skal inkluderes på ordinære lag i sitt lokalmiljø. Dersom det er behov for ekstraordinære tiltak, viser vi til den enkelte regions dispensasjonsreglement. Ta kontakt direkte med regionskontoret i ditt område dersom du har spørsmål til dette.

Det finnes også støtteordninger til tegnspråkkurs dersom det skulle være behov for det. Ta kontakt med prosjektleder i NHF, Eva Skei for mer informasjon.

08.04.2010 12:50, Svein Andresen