Tilbake Twitter Facebook

Kontakt oss!

Velg hvilken e-postadresse du vil bruke:

GRUNDIGligaen og 1. divisjon
2., 3. divisjon og øvrige serier (senior og aldersbestemt) skal sendes den regionen kampene tilhører
NHF Region Nord (Finnmark, Troms, Nordland (til Helgeland)
NHF Region Midt-Norge (Nordland (fra Helgeland), Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal)
NHF Region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland)
NHF Region SørVest (Rogaland, Vest- og Aust-Agder)
NHF Region Sør (Telemark, Vestfold og Buskerud)
NHF Region Øst (Akershus, Oslo og Østfold)
NHF Region Innlandet (Hedmark og Oppland)
Generelle henvendelser til Norges Håndballforbund

Bruk gjerne emnefeltet for å angi hva henvendelsen gjelder! 

10.09.2014 09:30, Svein Andresen