Tilbake Twitter Facebook

Rullestolhåndball

Norges Håndballforbund ønsker at bevegelseshemmede, i den grad det er mulig, skal inkluderes på ordinære lag i sitt lokalmiljø.

Dersom det er behov for ekstraordinære tiltak, viser vi til den enkelte regions dispensasjonsreglement.

Rullestolhåndball

 

11.02.2015 13:06, Svein Andresen