Tilbake Twitter Facebook

Skjemaer

Omberamming av kamper:

Omberamming av kamper skal skje elektronisk. Dette gjøres vi Klubbsiden og linken dit finner du også på venstre side

http://klubbsiden.handball.no/logon_klubb.asp

Turneringer

Søknadsskjema for å arrangere turneringer
Søknadsskjema for deltakelse i turneringer i utlandet


Andre skjemaer

Søknadsskjema sammensatte lag (word)
Søknadsskjema sammensatte lag (pdf)
Klubbskifte spillere under 13 år

Skadeskjema - for utfylling via internett

03.04.2013 14:55, Kia Haftorn Otnes