Tilbake Twitter Facebook

Idrettshaller i Region Midt-Norge

Norges Håndballforbund Region Midt-Norge, er en av særidrettene som deltar på hallfordelingsmøte i Trondheim. De andre særidrettene er Innebandy, Volleyball, Basketball og Bedriftsidretten.

Trondheim Kommune, som eier av kommunale haller, som Nidarø-, Rosenborg-, Huseby-, Rosten-, Leangen-, Munkvoll-, Vikåsen- og Ranheimshallen, tildeler idrettene rammetid som deltakerne i hallfordelingsmøte fordeler, innenfor de gitte rammer.

Norges Håndballforbund RMN er den største særidretten og benytter sin tildelte tid til arrangementer, seriekamper og treninger.

Mer informasjon om idrettshallene

Ledig halltid/strøtimer

  •  NnNår det gjelder strøtimer, dvs. ubenyttete tider i hallen, vil disse nå ligge på to forskjellige system, ubenyttet tid gitt til Norges Håndballforbund fines ved å trykke her mens alle andre strøtimer finnes via Trondheim Kommunes hjemmsider, trykk her. (da kommer dere til HANO og må registere dere som ny organisasjon osv.)

Aktivitet i Idrettshallene

  • Banedagbok(inneholder KUN kamper og utleie for aktivitet i regi av Norges Håndballforbund Region Midt-Norge)

Planer for anlegg

 


 

Arkiv for idrettshaller

Arkiv for halleie

18.01.2012 13:15, Rune Nervik