Tilbake Twitter Facebook

Om Region Innlandet

Fra denne siden vil du finne informasjon om vår organisasjon; styret, komiteer og utvalg, administrasjon, soner m.v.

Postadresse:
Norges Håndballforbund Region Innlandet
Fakkelgården -Storhove 
2624 Lillehammer

Besøksadresse:
NHF Region Innlandet
Vormstuguveien 40
Fakkelgården - Storhove
2624 Lillehammer

Regionskontoret er åpent slik:
Årsbasis klokken 0900-1500
Telefon 480 95 500

  • Bankkonto: 1822 25 09919
  • Organisasjonsnummer: 971 531 983

Offisiell post til NHF Region Innlandet, regionsstyret, Arbeidsutvalget, regionsleder eller det enkelte styremedlem, komiteer, tillitsvalgte og ansatte sendes til en av NHF Region Innlandets tre offisielle adresser:

  1. Norges Håndballforbund Region Innlandet
    Fakkelgården - Storhove
    2624 Lillehammer
  2. E-post:  nhf.innlandet@handball.no

    For disse offisielle adressene fører vi journal. Det er ellers ingen sikring på at offisiell post stilet til andre adresser, blir registrert mottatt i NHF Region Innlandet

 

Administrasjon:              Organisasjon:

Ansatte

 
 Regionsstyret
   

Komiteer/utvalg

   

Tingprotokoller

   

Reg Styrets protokoller

   

NHF Region Innlandets Handlingsplan 2014-2016

 

 

 

 

 

25.09.2014 14:43, Stein Erik Foss