Tilbake Twitter Facebook

Sørg for at DU får endringer!

Gå inn på klubbsida og gjør oppdateringer slik at du får den infoen du trenger. Etter at terminlista er klar, vil det komme til å bli endringer på kamper, tider og haller. Alle endringer sendes via mail. Sørg for at alle mailadresser er riktig på involverte på alle spillende lag.

Ved å registrere disse funksjonene går meldinger om endringer på e-post eller brevpost direkte til oppmann eller trener. Klubben kan i tillegg registrere arrangementsansvarlig som vil få alle endringer som berører klubbens lag.

Vi ønsker opplysninger om klubbens adresse, håndballgruppens leder, dommerkontakt, utdanningskontakt og arrangementsansvarlig. Registreringen av dette gjøres også i år via fra klubbsiden på www.handball.no For mer informasjon og brukerveiledning klikk her.

21.08.2014 10:27, Merethe Kjellberg