Tilbake Twitter Facebook

BIP test manual NHF

Innledning

Før du starter testen er det viktig å sjekke at CD’en virker og at den avspilles i riktig hastighet. CD spillere er normalt svært nøyaktige på avspilling. Men for å være helt sikker på at CD’en avspilles i riktig hastighet bør du sjekke avspillingshastigheten på spilleren. Tiden mellom de følgende to ”bip” er 60 sekunder. Test nå:

Påse også at CD spilleren står stødig og ikke påvirkes av løpingen på gulvet.

En CD med testen kan du kjøpe på denne websiden: www.1st4sport.com. Prisen er kr 160 kroner.

Hensikten med testen

Hensikten med testen er å løpe så lenge som mulig. Testen er maksimal og progressiv, den er lett til å begynne med og svært hard mot slutten.

Gjennomføring av testen

Du trenger en avstand på 20 meter. Normalt vil det være best å løpe på tvers av en håndballbane (se figur). Hastigheten du løper på indikeres på tiden mellom hvert bip. Til å begynne med vil løpshastigheten være svært rolig. Det vil derfor være viktig at du ikke løper for fort innledningsvis. Hastigheten øker for hvert minutt. (Det vil si nivå) Du løper så lenge du kan. Et enkelt bip indikerer starten på en lengde (20 m) og et trippel bip indikerer at hastigheten øker til et høyere nivå. Første minutt (nivå 1) går sakte, - en lengde tar 9 sek så ikke start for fort. Du må finne rytmen, det er lett å ”brenne krutt” for tidlig.

Hver gang et bip kommer skal du berøre 20 m streken (sidelinjen). En fot SKAL være på eller bak linjen når bip signalet kommer, for at en lengden skal bli godkjent. Dersom du ikke rekker frem til streken før et bip kommer, får du en advarsel. Løper du deg inn igjen i neste lengde er det godkjent og du kan fortsette. Rekker du ikke frem til linjen ved bip for andre gang, er du ute av testen.

Dersom du har kommet lenger enn 20 m streken når bip signalet kommer, må du bremse hastigheten.

Testresultat

Ditt testresultat er det nivået du SIST berørte linjen korrekt. ( selv om du har løpt en eller to lengder ekstra uten at disse var godkjent)

Tabell for beregning av VO2 Maks BIP TEST

05.07.2010 08:27, Kirsten Birkeland