Tilbake Twitter Facebook

Teknisk HåndballCoach

Utdanning

Målet med opplæringen

Forsterke det faglige innholdet i utviklingsnettet

(spiller – spillende lag – klubb – soneutviklingsmiljø – regionalt utviklingsmiljø – regionalt landslagsmiljø),

gjennom å øke den håndballfaglige kompetansen til ressurspersoner som vil og kan bidra.

Målgruppe:

Ressurspersoner som deltar  i spillerutviklingsarbeidet i sone og region.

Utdanningen inneholder:

  • Et praktisk tilrettelagt utdanningsprogram
  • Presentasjon av en tilpasset praksisorientert klassifisering av tekniske moment
  • Presentasjon av momentene kast-mottak teknikk/ (ballsprett)/ skuddteknikk/ finteteknikk / sperreteknikk og forsvarsteknikker
  • Være basert på den metodikk og de pedagogiske tilnærmingene som Teknisk HåndballCoachene hadde best erfaring med i sin opplæring
  • Bruk av teknologi
  • Arbeid mellom samlingene med definerte oppgaver
  • Deltakerne skal  gjøre øvelser med de ulike momentene i sine egne miljøer

Rammer:

  • Opplæringen gjennomføres i løpet av en sesong
  • 3 fellessamlinger og 5 regionale samlinger

05.07.2010 08:27, Kirsten Birkeland