Tilbake Twitter Facebook

Utholdenhetstest for dommere

dommerutvikling

Utholdenhetstest for dommere i håndball

Valg av test

Det er et viktig poeng å gjennomføre en testform som er relevant for dommernes arbeid under kamp. BIP testen er en intervallpreget test, i motsetning til Cooper testen. I tillegg praktiserer EHF og IHF denne testformen.

I samråd med Sigmund B. Aasen, som til daglig arbeider i fagteamet for utholdenhet ved Olympiatoppen, har vi kommet frem til at BIP test er den mest relevante, anvendelige og pålitelige (valide) testen for å måle utholdenhet for håndball. Dessuten er det utarbeidet et skjema som estimerer testresultatet til VO2 maks.

Hvor får jeg tak i CD og testmanual?

På dommerutvikling siden finner du en beskrivelse av testmetode for BIP på norsk. Det finnes i dag en engelsk versjon av denne testen som blir mye brukt blant håndballspillere. Testprosedyre og selve testgjennomføringen er innspilt på en CD med engelsk tale og instruksjon. Testprosedyren er lik den norske teksten du finner på vår side. Du får kjøpt cd fra denne websiden: www.1st4sport.com og koster ca kr 160,-

Vi foreslår følgende retningslinjer for hvor ofte du tester:

  • Du bør gjennomføre 2-4 tester i året. Disse testene må du datofeste.
  • To av testene legges til for eksempel en dommersamling, de 2 andre gjennomføres i samarbeid med den klubben du har samarbeid med. Vi mener det bør være et mål (krav?) at alle dommerne i Norge inngår et treningssamarbeid med en klubb.
  • Kvinner og menn har samme krav. (De gjør samme jobb)
  • Krav til bestått i den nasjonale gruppa er 10.5 eller høyere
  • Krav til bestått i den internasjonale gruppa er 11.0 eller høyere
  • Seksjon Spill og trening har utarbeidet relevante treningsprogram som ligger på denne nettsiden. 
  • Hvis den enkelte dommer ønsker rådgiving og tips i forhold til egen trening, er det mulig å henvende seg til seksjon spill og trening i din region.

Testresultater:

Mange vil spørre, ”hva er et godt resultat for meg som dommer”? Alle tester er individuelt preget og resultatet du oppnår der og da er avhengig av flere ulike faktorer. Men din helsesituasjon, det vil si, er du frisk den dagen du tester og din treningstilstand (hvor mye du har trent) er sannsynligvis de viktigste faktorene for å kunne gjennomføre en god test. Det er viktig å understreke at du alltid bare sammenligner egne resultater. Du måler din egen fremgang eller tilbakegang. Det er lite relevant å sammenligne resultater med andre fordi vi har så forskjellige forutsetninger.

Et godkjent resultat for en dommer vil kunne være 9,5 – 10,0. Selvfølgelig er det her som i alle andre sammenhenger, det er ingen ulempe å være bedre trent. Det gir overskudd og mer fokus på arbeidsoppgaven, enn å være opptatt av utmattelse.

05.07.2010 08:27, Kirsten Birkeland