Tilbake Twitter Facebook

Håndball mot Homohets

«Norsk håndball skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement og utøves gjennom felles verdier som er gjeldende for alle, i all virksomhet i norsk håndball, på og utenfor banen.» Det er laget en presentasjon som omkring temaet som du gjerne bør se nærmere på. 

presentasjonen kan brukes i ulike temamøter, seminar, trener-, dommer, lederutdanningen og i klubbutviklingsarbeidet. Trenere, eller andre rundt det enkelte lag oppfordres til å bruke presentasjonen i spillermøter og foreldremøter.

23.09.2010 13:04, Svein Andresen