Tilbake Twitter Facebook

Om NHF Region Midt-Norge

Velkommen til NHF Region Midt-Norge

NHF Region Midt-Norge (NHF/RMN) administrerer og organiserer håndballaktiviteten i Midt-Norge

Regionen har en utstrekning fra Helgeland i nord, Fosen til Røros i midtre og Sunnmøre i sør.
Administrasjonen er lokalisert i Trondheim Spektrum

  • Regionen omfatter 173 aktive klubber og 1583 spillende lag.
  • Administrasjonen som har ansvaret for den løpende driften, teller 11 årsverk

 

   

 

 

NHF Region Midt-Norge
Post: PB 9465, 7495 Trondheim • Besøk: Klostergata 90
Bankkonto: 4242 05 01514 • Org.nr.: 884 594 472 MVA

27.09.2011 13:00, Bente Restad