Tilbake Twitter Facebook

Ofte stilte spørsmål om overgang/utlån

Hvordan fungerer 7 dagers regelen ved rekommandert sending til tidligere klubb?

Fra og med 1. september er spilleren bundet til sin klubb for sesongen, men klubben kan frigjøre en spilleren for overgang i perioden 1. september til 31. januar.  Hvis klubben nekter å frigjøre en spiller, kan NHF etter søknad i spesielle tilfeller frigjøre spilleren, ref § 16-2.1.8. 

Dette betyr at dersom ny klubb sender rekommandert brev til tidligere klubb etter 1. september, så gjelder også 7 dagers regelen som er omtalt i samme paragraf. I perioden 1. september til 31. januar kan klubben som spilleren har sin tilhørighet i, avslå overgang uten videre dokumentasjon.   

Er det karantenetid også ved utlån?

Ja, det er karantenetid også ved utlån. Karantenetiden, som settes til 7 dager, regner fra dato de fullstendige søknadspapirene er mottatt hos NHF eller at alle steg i en elektronisk overgang er bekreftet OK. Spilleren kan da ikke delta for sin nye klubb før tillatelse fra NHF foreligger. Dersom forpliktelsene først blir ordnet etter at utlånsgebyret er betalt, regnes karantenetiden fra den dato forpliktelsene er oppfylt. I karantenetiden kan spilleren ikke delta for noen klubb i obligatoriske kamper. Karantenetiden er ufravikelig.

Kan jeg avbryte et utlån?

Ja, du kan avbryte et utlån.  Spilleren må imidlertid være i klubben vedkommende er utlånt til i minimum 3 måneder fra klardato.  Dersom et utlån skal avbrytes, må spilleren melde overgang tilbake til opprinnelig klubb.  Spilleren vil få 7 dagers karantenetid.  Dersom spilleren ønsker å spille for en annen klubb enn den opprinnelige klubben spilleren ble utlånt fra, må spilleren gjøre enda en overgang til en tredje klubb.  Spilleren vil følgelig få 2 x 7 dagers karantenetid.

Klubben min deltar ikke i beach-håndball, har jeg mulighet til å spille beach-håndball likevel?

En spiller kan delta i beach-håndball for en annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet, under forutsetning av at den klubben spilleren har klubbtilhørighet til har gitt sitt skriftlige samtykke.

Kan jeg spille i NM for veteraner for en annen klubb enn min egen?

Ja, i Veteran-NM er det anledning for en spiller å delta for annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet, under forutsetning av at den klubben spilleren har klubbtilhørighet til har gitt sitt skriftlige samtykke.

Jeg har ikke spilt håndball siste 2 år - trenger jeg da melde overgang?

Overgang skal meldes uansett hvor langt fravær spilleren har hatt, men det er ikke gebyr for klubbskifte for de med 2 års fravær fra håndballen, ei heller karantenetid. Ved overgang etter 2 års fravær er det heller ikke nødvendig med gammel klubbs underskrift.

Hva må jeg betale i gebyr?

Gjeldende standardsatser for overgang/utlån for spillere og dommere blir etter dette (f.o.m. 1. mai 2003) :

Overgang  
Fra og med 16 år kr 500,-
Under 16 år kr 0,-
   
Utlån   
Fra og med 16 år kr 500,-
Under 16 år kr 0,-
   
Timesatser for overgang der alle papirer ikke er i orden og/eller partene er uenige:
NHFs egne saksbehandlere kr 500,- pr. time
Eksterne saksbehandlere etter regning

Kan gebyret for overgang og utlån betales via nettbank?

Ja, gebyret kan betales i nettbanken. Det forutsettes imidlertid at en utskrift av kvitteringen på innbetalingen legges ved. Det må fremgå at regningen er betalt og ikke kun registrert i nettbanken.

Jeg skal melde overgang - hvor får jeg overgangsskjema?

Jeg er håndballdommer som ønsker å bytte klubb - må jeg melde overgang?

Ja, overgangsbestemmelsene gjelder også for dommere, men dommere kan dømme obligatoriske kamper i karantenetiden, unntatt kamper hvor lag fra de to involverte klubber deltar. Som dommer teller du kvotemessig for den klubb du ble påmeldt av til dømming i seriespillet.

Hvor lang karantenetid er det for overganger/utlån?

  • Karantenetiden, som settes til 7 dager, regner fra dato de fullstendige søknadspapirene er mottatt hos NHF eller at alle steg i en elektronisk overgang er bekreftet OK. 
  • Behandlingstid for internasjonale overganger kan ta inntil 15 dager, hvis alt er OK.

Hvilke datoer gjelder for overganger?

  • Fra sesongslutt til og med 31. august kan spillere endre klubbtilhørighet dersom de ikke er bundet gjennom kontrakt til videre engasjement, og har gjort opp sine forpliktelser.
  • Fra og med 1. februar til sesongslutt kan en person over 13 år ikke gis ny klubbtilhørighet, unntatt ved 2 års fravær. 

Fortsatt noe du trenger å spørre om når det gjelder overgang?

Kontakt NHF-overgang på telefon: 959 64 802

Se også Lov for Norges Håndballforbund:

13.01.2014 10:30, Lise H. Thorstensen