Tilbake Twitter Facebook

Skjemaer

Skjema som benyttes i NHF region SørVest.
 

Kamprapport

Kamprapporter er tilgjengelig på siden for Terminlister - både rapporter for hver enkelt kamp og blanke. 

Overgang

Spillere over 13 år

Spillere under 13 år

Dispensasjon

Skjema for søknad om dispensasjon
Søknadsskjema sammensatte lag 

Omberamming

Omberammingsskjema NHF ( 2. og 3.divisjon) 
Omberamming av kamper i regionens serier gjøres elektronisk fra Personlig Side.
O
mberammingsskjema til bruk i perioden 21. - 30. august 2015

Observasjon

 

Veiledingsskjema for bruk klubb. Elektronisk utfylling.
Observasjonsskjema med poeng for dommerobservasjon
Observasjonsskjema uten poeng 

Dommer

Skjema for dommerregning Region SørVest (excel)
Skjema for dommerregning Region SørVest (pdf)
Dommerregistrering (samme skjema brukes for å melde på dommere og for å gi opplysninger (sperrer) om den enkelte dommer)
 

Barnehåndball Kampdokumentasjon barnehåndball (pdf)
Kampdokumentasjon barnehåndball (word)
Spillerutvikling

Forenklet reiseregning til bruk for deltakere i utviklingsmiljøene


Reiseregning

 

Skjema for reiseregning

02.07.2004 13:48, Tove MacLeod

Spill og Trening

XPS Trenerverktøy