Tilbake Twitter Facebook

Norges Håndballforbund Region Vest-Norge

Norges Håndballforbund Region Vest-Norge (NHF RVN) administrerer og organiserer håndballaktiviteten i Sogn & Fjordane og Hordaland. Regionen ble formelt stiftet 8. mai 2004.

Regionens formål er å arbeide for håndballidrettens utvikling innen sitt geografiske område, og å fremme samarbeidet mellom klubbene. Regionen er den faglige myndighet under Norges Håndballforbund (NHF) innen regionens grenser og den skal bistå NHF i alle spørsmål som gjelder håndballidretten innen området.

Fra denne siden vil du finne informasjon om vår organisasjon; styret, komiteer og utvalg, administrasjon, soner m.v. Vi er svært interessert i at du som bruker gir oss tilbakemeldinger som kan bidra til at vi blir bedre. Send gjerne en e-post til nhf.rvn@handball.no

Administrasjon

Adresser

Regionstyret

RS-protokoller

Tingvalgte komiteer

Oppnevnte utvalg

Soner

Møteplasser

30.07.2004 13:23, Torbjørn Iversen