Tilbake Twitter Facebook

Inkludering Region Vest

Alle mennesker har rett til et organisert og tilrettelagt tilbud i fritiden, i sitt eget lokalmiljø!


Norges Håndballforbund (NHF) har totalansvar for tilrettelegging av håndballaktivitet for alle grupper utøvere.

Enkeltgrupper, som funksjonshemmede, etniske minoriteter og personer med ulik seksuell orientering, trenger fortsatt litt ekstra oppmerksomhet for å få et godt nok tilbud.

For å ivareta dette arbeidet har NHF opprettet egne ressursgrupper, som tar seg av organisering og aktivitet for disse gruppene. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering skal ha et godt, utfordrende og tilrettelagt tilbud i sin lokale håndballklubb.

Norges Håndballforbund er inndelt i 7 regioner, som er ansvarlig for all aktivitet i sin region. Sentralleddet i samarbeid med regionene, skal til enhver tid gi hjelp og støtte til klubber som ønsker å gi et ekstraordinært tilbud til utøvere i sin klubb.

NHF sentralt har en egen prosjektleder, som sammen med sentrale ressursgrupper og ansatte/tillitsvalgte i regionene, skal sørge for at det til enhver tid er fokus på det samfunnsansvaret norsk håndball har.

Prosjektleder: Eva Skei , tlf.: 915 22 975
Forbundsstyrets representanter: May Romundstad og Berit Hagen

Ta kontakt med inkluderingskontakten i DIN region:

 

NHF Region Nord
Tlf.: 77 61 00 66
NHF Region Midt-Norge
Tlf.: 72 47 20 40
NHF Region Vest
Tlf.:55 59 58 30
NHF Region SørVest
Tlf.: 51 73 78 70
NHF Region Sør
Tlf.: 32 01 61 22
NHF Region Øst
Tlf.: 66 94 16 53
NHF Region Innlandet
Tlf.: 61 27 94 40
 

 

 

 
 
Berit Hagen
Thorleif Eliassen
Grethe Søviknes
Birthe Brodwall
 
 
May Romundstad
Mari Eknes Nyhus
Marianne Aarønes
Erlend Vågane
Anne Aareskjold
Jostein Sivertsen
Anders E. Bergan 
 
May Romundstad
Arnhild Holmlimo
Øyvind Brevik
Are Grongstad
Håvard Øvregaard
 
   

12.05.2011 13:52, Torleif Landa