Tilbake Twitter Facebook

Velkommen til klubben!

Under mottoet ”Håndball for alle”, har Norges Håndballforbund (NHF) et mål om å tilby og utbre håndballidretten slik at alle, på tvers av funksjonsnivå, alder, kjønn, etnisitet og seksuell orientering, skal ha et godt, utfordrende og tilrettelagt tilbud i sin lokale håndballklubb.

NHF har i år satt av ressurser til arbeidet med å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn inn i håndballklubbene.

I tillegg har vi mottatt til støtte fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), som gjør at vi kan tilby klubber som tar ansvar et tilskudd. Fokus skal rettes mot å få med flere jenter under 20 år, - både jenter som bor i asylmottak og de som har fått opphold og bor i de enkelte lokalmiljø.

”Fargerik håndball”
Gjennom håndballskoler, aktivitetsdager, turneringer og andre aktiviteter med navnet ”Fargerik Håndball”, ønsker vi at lokale klubber med asylmottak og barn/unge med innvandrerbakgrunn i sitt nærmiljø skal ta ansvar og gjennomføre ulike tiltak. På de ulike arrangementene, er det fint om en inviterer med alle barn, både de med innvandrerbakgrunn og norske. På den måten kan en fra starten skape samhørighet, trygget og trivsel.

Vi har stor tro på at slike aktiviteter skal bidra til en bedre dialog og samarbeid mellom lokalmiljø, asylmottak og innvandrere som bor i et nærmiljø.

Til arrangementene ”Fargerik håndball” er det laget en t-skjorte med egen logo.
De klubbene som melder seg og tar ansvar for et eller flere slike arrangement, får t-skjorter, samt et tilskudd på kr. 10.000 fra NHF. Dette gjelder i første omgang aktivitet som igangsettes i 2011.

Målet er i første omgang å samle barn og unge til lek og moro for å presentere håndballen gjennom lek og småspill. Videre kan det være aktuelt å informere foreldre om medlemskap og rekruttere barna som ønsker det, inn på ordinære lag i klubben.
   
Informasjon er viktig for å få en god kommunikasjon
Vi opplever at mange klubber er tilbakeholden i forhold til å ta med barn og unge med innvandrerbakgrunn inn i klubben. Dette skyldes at klubbene føler at foreldrene eller familien generelt følger opp for dårlig og ikke stiller opp til felles tiltak. Vi mener at dette kan skyldes mangel på informasjon om hva en håndballklubb tilbyr og hva den krever i forhold til medlemskap. Ikke alle har en bakgrunn fra frivillig idrett og hvordan dette arbeidet er organisert. For å gjøre noe med dette, har vi laget en egen brosjyre, som vi har kalt en kommunikasjonsbrosjyre ”Velkommen til håndballklubben”. Denne brosjyren informerer kort om hva håndballklubben tilbyr og hva den krever i forhold til et medlemskap. Her forklarer vi på en enkel måte hva frivillighet er, hva dugnad innebærer av deltakelse fra foreldre/familien og andre viktige ting.

Brosjyren er ment brukt i direkte kommunikasjon med foreldre/familiene. Brosjyren er laget på syv (7) forskjellige språk, da vi mener det kan løse opp noe i forhold til språkbarrierer som finnes i enkelte miljø.

Brosjyren kan lastes ned ved å klikke på linkene nedenfor. Velg hvilket språk du vil laste ned:

Norsk Arabisk Engelsk Persisk Polsk Somalisk Tyrkisk

20.10.2011 09:00, Svein Andresen