Tilbake Twitter Facebook

Sesongreglement 2014/2015

NHF og Administrasjon i RN har vedtatt/godkjent regionalt reglement for kommende sesong.

Link (PDF): Sesongreglement for NHF RN 2014/2015.

Noen påminnelser (fra 13/14) videreføres:

  • Fra J/G 11 år kan jenter fritt og uten dispensasjon delta på guttelag, så fremst de har samme alder som guttelaget.
  • Regionskontingenten er fra årets sesong kr 7 000,-. (Fra 2015 er satsen endret til kr.9000,- Klubber med 3 eller færre lag vil her få en kontigent på kr. 4000,- Endring bestemt på Regiontinget 2014)
  • Frist for gebyrfri trekking av lag er endret 15.september.
  • Gebyr for trekking av lag etter 15.september er kr 4 000,-.
  • Dispensasjonsreglementet er lik fjoråret. For uten om at jenter fritt kan delta på guttelag uten dispensasjoner, så er det vedtatt at man kan søke på flere dispensasjoner per lag, men at det kun kan benyttes inntil 2 dispensasjonsspillere på banen samtidig. Videre er det vedtatt at alle dispensasjoner skal behandles likt, også for de uoffisielle mellomklassene (13 og 15 år). Dispensasjoner behandles fortløpende med behandlingstid på 14 dager. Det vil ikke behandles dispensasjoner etter 31. januar. Dispensasjonsspillere skal merkes med stjerne (*) i kamprapportene. Disse skal også merkes på drakt slik at kampledere har oversikt over riktig bruk iht. reglementet.
  • Regionsstyret kan, etter anmodning fra administrasjonen, pålegge klubb(er) å utbetale dommerregninger kontant i hall om ikke betaling/oppgjørsrutinene overholdes.


Et par kommentarer og innspill fra NHF sentralt:

  • Vi henviser til NHFs barnehåndballhefte hvor Norges Håndballforbund oppfordrer til følgende:
    "For at alle skal få spille så mye som mulig, bør det meldes på flere lag så langt det er mulig. Ideelt er det fem spillere på et minilag, åtte på et 6'erlag og ti på et 7'erlag. Har man 14 spillere på Gutter 12-laget, meld på to lag og bruk muligheten til å la noen spillere delta på begge lagene."
  • Etter gode og konstuktive tilbakemeldinger fra flere breddeklubber tilhørende vår region, er dispensasjonsreglementet endret. Vi oppfordrer fremdeles til å se på muligheten for å ta hele lag opp en årsklasse før man vurderer å søke dispensasjon(er). Vi ser likevel at det i mange tilfeller ikke er mulig/hensiktsmessig/forsvarlig, derfor er reglementet endret slik at det gir åpning for flere vurderinger.


På vegne av Styret/ NHF og
Norges Håndballforbund Region Nord

26.05.2014 13:01, Tron Bakkejord Halvorsen