Tilbake Twitter Facebook

Spillerutvikling

 

Priser for spillerutviklingstiltak

Hvordan tas spillere ut? Ny oversikt kommer 2014

Spillerutvikling, Sone, ny plan kommer 2014

Sone Vest Finnmark 
    Sone Troms
Sone Hålogaland
Sone Salten
Sone Lofoten

   Sone Øst Finnmark
   

Se også - Klubber og soner i Region Nord

 Nyheter: 
SonesSSonetalentturneringa 

Regionale samlinger og tiltak se "viktige datoer"

Se også menylinken "Viktige datoer" i Klubbåndboka.

Lister over uttak til samlinger og mesterskap for regionale lag finner dere også i arkivet nederst på vår hovedside.
 

20.09.2013 11:42, Tron Bakkejord Halvorsen