Tilbake Twitter Facebook

Generalsekretærer i Norges Håndballforbund

John Morstad, Reidar Aker og Kjell Bratterud var NHFs første forretningsførere. 
Fra 1961 har NHF hatt Generalsekretær: 

Thor Sjøman
1961 - 1984
Niels Hertzberg
1984 - 2003
Per Otto Furuseth
2003 - 2011
Erik Langerud
2011 - 
       

24.09.2012 11:57, Svein Andresen