Tilbake Twitter Facebook

Fagprodukter - konkrete tips til trenere

VI ANBEFALER ...

At våre tre bokprodukter er populære kan salgstallene bekrefte, bøkene blir benyttet aktivt rundt om i hele Norge

Håndballtrening
- tilpasset aldersklassene 12 - 16 år

Dette er boken vi kom med våren 1997 og som har blitt svært populær.
Her tar vi for oss plan og progresjon i øvelsesutvalg, teknikk- og spilltrening, for aldersgruppen fra 12 til 16 år.
I boken vil du finne en stor øvelsesbank for den enkelte årsklasse, som vi mener vil gjøre treningen mer variert og motiverende for utøveren.
Boken er et utmerket hjelpemiddel for både uerfarne og erfarne trenere.

Se et eksempel fra boka ...

Bestilling og pris, - se under ...

Håndballtrening tilpasset aldersklassene
- sesongplan 12 - 13 år

Denne boka er en oppfølger av vår første bok (se over).
I denne boken har vi tatt for oss aldersgruppen 12 - 13 år og laget en sesongplan, med anbefalt oppsett for trening og kampaktivitet for en sesong.
Du vil også finne en teoridel og 28 treningsøkter, hvor både allsidighet, variasjon og progresjon er ivaretatt.
Boken er et utmerket hjelpemiddel for både uerfarne og erfarne trenere.

Se et eksempel fra boka ...

Bestilling og pris, - se under ...

Håndballtrening tilpasset aldersklassene
- sesongplan 14 - 15 år

Denne boken er en oppfølger av våre to første bøker (se over).
I denne boken har vi tatt for oss aldersgruppen 14 - 15 år og laget en sesongplan, med anbefalt oppsett for trening og kampaktivitet for en sesong.
Du vil også finne en teoridel og 60 treningsøkter, hvor både allsidighet, variasjon og progresjon er ivaretatt.
Boken er et utmerket hjelpemiddel for både uerfarne og erfarne trenere.

Se et eksempel fra boka ...

Bestilling og pris, - se under ...


"Her finnes mange gode ideer til trenere på ulike nivå. Flotte og detaljerte illustrasjoner som beskriver innlæring av ulike tekniske ferdigheter. Anbefales!!"

Arne Høgdahl
tidligere LANDSLAGSTRENER KVINNER SENIOR


Rammeplan for sportslig aktivitet

Sportslig rammeplan ...

Rammeplanen for sportslig aktivitet er utarbeidet av ledere, trener og oppmenn i breddeavdelingen i Byåsen Håndball.

 

NHF Region Midt Norge fikk denne til gjennomsyn og fant raskt ut at dette var et svært flott dokument som svært mange andre klubber ville kunne ha nytte av å se og benytte som en mal i utarbeidelsen av planer i egen klubb.

I samarbeid med Byåsen Håndball, breddeavdelingen, vedtok vi derfor å tilby dette materialet til alle klubber og interesserte i Norsk Håndball.

Dette tilbudet inneholder et eget hefte med Rammeplaner for sportslig aktivitet, vedlagt en egen CD med tilsvarende innhold. I samme CD vedlegges også et eget lite hefte `Info til spillere og foresatte` som dere kan benytte som en ide til utarbeidelser i egen klubb.

Bestilling og pris, - se under ...


Lilla - Håndballtilpasset ... - 12-16 år: 150,- (+ porto)
Rosa - Håndballtilpasset ... - 12-13 år: 150,- (+ porto)
Gul - Håndballtilpasset ... - 14-15 år: 150,- (+ porto)

Bestilles hos www.idrettsbutikken.no.

Rammeplan - for sportslig aktivitet: 250,- (+ porto) - bestilles via e-post" nhf.rmn@h


Andre fagproduksjoner

Kjappfot

DVD NH2005

DVD fra Norsk Håndballskole 2005 - UTSOLGT

Vinteren og våren 2006 ble det produsert en DVD fra den regionale håndballskolen i Skåla og Malvik.
Gjennomgående tema var forsvarsteknikk, fysisk trening, målvakts-, finte- og sperreteknikk.
Instruksjon ble ledet av Bent Dahl, Igor Terzic, Geir Tore Leira, Marit Brevik og Zeljko Tomac.
Redigeringen er basert på presentasjon i forkant av praksisøkt og videoopptak fra instruktørene sine økter.  DVDene (2x) er et utmerket hjelpemiddel for trenere som søker en introduksjon av temaene nevnt over.

Se eksempel (videoklipp har lav kvalitet pga nedlastningstid): praksis-innslag

Bestilling og pris, - se under ...


30.11.2006 13:23, Geir H. Nicolaysen