Tilbake Twitter Facebook

Få viktig informasjon!

Har du vært inne på klubbens e-post? Det er KUN til denne adressen regionskontoret sender informasjon om håndballtilbud, serietilbud, omberamminger og lignende. Det er derfor viktig at klubbens leder (og eventuelt flere) har tilgang til denne e-posten. Vi opplever ofte fulle e-postadresser, så ta jobben med å slette gammel e-post.

Klubbens e-post er klubbnavn@rsn.handball.no, og alle klubbene i regionen har en slik adresse.

Innlogging til klubbens e-post finnes i høyrerammen på Region Sørs hjemmeside. Trykker man på "klubbens e-post" får man opp en ny side som gir to valg: Enten 1) innlogging eller 2) brukermanual.


1) På innloggingssiden skriver man inn brukernavn og passord. Brukernavnet er klubbens e-postadresse, mens passordet har klubben fått tilsendt tidligere. Skulle passordet ha kommet bort - ta kontakt med regionsadministrasjonen så skal vi hjelpe!

2) I brukermanualen finner man blant annet informasjon om hvordan opprette og endre videresendingsregler. Ved å opprette en videresendingsregel kan man gi flere i klubbadministrasjonen tilgang til mail fra klubbens e-post, uten at de nødvendigvis må logge seg inn på denne kontoen.
 

Sletting av mail:
Ikke glem at en person i klubben må få ansvaret for klubbens e-post konto og med jevne mellomrom logge seg inn for å slette mail. Vi får til stadighet feilmeldinger om at sendinger til klubber ikke kan leveres. Dette skyldes i nesten alle tilfeller at e-postkontoen er full. Det er ikke nødvendigvis så mange meldinger i innboksen, men ved siden av våre utsendelser er det gjerne mange invitasjoner til turneringer og lignende med tunge vedlegg som tar mye av kapasiteten. Det er derfor viktig at en jevnlig sjekker kontoen og sletter e-post fra innboks, og tømmer søppel og spam.

Dette gjelder spesielt de klubbene som har opprettet videresendingsregler! Når en e-post automatisk blir videresendt til private e-postadresser, blir den liggende uåpnet i klubbens innboks og oppta plass. Når klubbens innboks blir full vil utsendelser ikke komme frem og heller ikke bli videresendt. Logg inn på klubbens e-post i nærmeste fremtid og ta en ryddeøkt.

Ta kontakt med regionskontoret ved problemer eller spørsmål. Lykke til!

13.10.2014 06:00, Tore Andersen