Tilbake Twitter Facebook

Søk om midler til utstyr!

Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter i 2013. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har vart siden 2003. Totalt har ca. 137 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler. 

Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret.

Håndballklubber/-grupper søker til Norges Håndballforbund.

Dersom du har spørsmål om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med Anleggsrådgiver i Norges Håndballforbund

Barneidrettsskoler søker til idrettskretsen.

Følgende utstyr er tilskuddsberettiget for Norges Håndballforbund:

♦ Beachhåndballpakke inkl. sikkerhetsnett
♦ Mål med nett
♦ Ekstra tverrliggere til minihåndball
♦ Regulære minihåndballmål 

Balansebrett og balanseputer er ikke vurdert å være tilskuddsberettiget for Håndballforbundet.

Søknadsfrist er 12. november 2013.

Idrettsforbundet foretar den endelige innstilling til fordeling til de ulike særforbundene og idrettskretsene i idrettsstyremøte 6. desember 2013.

 

11.10.2013 08:00, Svein Andresen