Tilbake Twitter Facebook

Er du synlig?

Det er viktig at kontaktopplysningene er tilgjengelig på nett - og at det er de rette opplysningene som er registert. Det er viktig at den enkelte person går inn på personlig side og offentliggjør telefonnummer og e-postadresse.

 

Registrering gjøres fra Klubbsiden i menyen på venstre side. Brukernavn og passord er sendt til lederen i klubben. NB! Ved å gi dette videre åpner du for fri tilgang til Klubbsiden med omberamminger, påmeldinger osv.

Vi godkjenner omberamminger uten din godkjennelse hvis du ikke er tilgjengelig!


Nedenfor finner du en kortfatten veiledning som vi håper kan være til hjelp. Mer utfyllende beskrivelse finner du nederst til venstre på Klubbsiden under menypunktet Hjelp.

Viktig!
Hver enkelt person som har tillitsverv må offentliggjøre sine opplysninger om telefonnummer, adresse og e-post for at de skal bli tilgjengelige på nettet.

- Logg inn på Personlig side fra menyen til venstre. Påloggingsinformasjon står på lisenskortet.
- Velg Personlig informasjon i venstre meny.
- Helt nederst på siden står overskriften Opplysninger som kan vises på offentlig profil
- Marker de opplysningene som du tillater at blir vist. Vi anbefaler at minimum et mobilnummer og en e-post blir gjort tilgjengelig for alle som har verv i klubb eller lag.

Registrering av verv på klubbnivå gjøres slik

Velg Klubben/Verv fra menyen til venstre.

For å registrere verv i klubben, klikker du på teksten Verv/funksjoner helt til høyre. Da får du listet opp de personene klubben har registrert med tilhørende verv (for eksempel leder, dommerkontakt, utdanningskontakt og så videre). Dersom det ikke står noen ting her, har ikke klubben registrert noen opplysninger. 

 

Registrering av verv

Klikk på NY på toppen av siden. Da får du opp et nytt registreringsbilde. 
Legg inn dato for varighet av vervet. Dagens dato kommer automatisk opp som fradato. Pass på at du legger inn tildato som samsvarer med funksjonstiden til den som er valgt. Hvis du ikke legger inn noen tildato, blir det automatisk valgt en dato som samsvarer med sesongavslutning for inneværende sesong.

Velg type verv fra rullemenyen.

Klikk på teksten Person nederst i bildet for å velge en person i vervet. Søk frem personen i bildet som kommer opp. (Det er ofte lurt å velge % i stedet for = i rullegardinmenyen som kritere.) Dobbeltklikk på personen for å velge denne.

Dersom du ikke finner den personen, og du er helt sikker på at vedkommende ikke er registrert fra før, registrerer du personen.

Forlengelse av verv

Dobbeltklikk på den gule mappen til venstre for personens navn.

Korriger datoene i det skjermbildet som da kommer opp.

Sletting av verv Dobbeltklikk på den gule mappen til venstre for personen sitt navn. Velg "Slett verv". Bekreft med OK.

 Hvis du dobbelklikker på den gule arkivmappen til høyre, får du frem de opplysningene som vises på klubboversikten på regionens hjemmeside.

 

Registrering av verv på lagsnivå gjøres slik

Velg Lagene/Verv fra menyen til venstre. Da får du opp en liste over alle lagene som er påmeldt fra deres klubb. Velg det laget som du skal registrere verv på.

For å registrere verv tilknyttet et enkelt lag, klikker du på teksten Verv/funksjoner helt til høyre. Da får du listet opp de personene som er registrert på laget. Dersom det ikke står noen ting her, har ikke laget registrert noen opplysninger. 

 

Registrering av verv

Klikk på NY på toppen av siden. Da får du opp et nytt registreringsbilde. 
Legg inn dato for varighet av vervet. Dagens dato kommer automatisk opp som fradato. Pass på at du legger inn tildato som samsvarer med funksjonstiden til den som er valgt. Hvis du ikke legger inn noen tildato, blir det automatisk valgt en dato som samsvarer med sesongavslutning for inneværende sesong.

Velg type verv fra rullemenyen.

Klikk på teksten Person nederst i bildet for å velge en person i vervet. Søk frem personen i bildet som kommer opp. (Det er ofte lurt å velge % i stedet for = i rullegardinmenyen som kritere.) Dobbeltklikk på personen for å velge denne.

Dersom du ikke finner den personen, og du er helt sikker på at vedkommende ikke er registrert fra før, registrerer du personen.

Forlengelse av verv

Dobbeltklikk på den gule mappen til venstre for personens navn.

Korriger datoene i det skjermbildet som da kommer opp.

Sletting av verv Dobbeltklikk på den gule mappen til venstre for personen sitt navn. Velg "Slett verv". Bekreft med OK.

Hvis du dobbelklikker på den hvite arkivmappen til venstre, får du frem de opplysningene som vises om laget på regionens hjemmeside.
De opplysningene som blir registrert her, f.eks e-post, ligger til de blir fjernet. Det kan derfor være bedre å registrere personer tilknyttet laget og passe på at deres kontaktopplysninger er tilgjengelige, enn å legge inn noe direkte på laget.

02.01.2015 18:00, Nina Kjos Nilsen