Tilbake Twitter Facebook

Legg inn kontaktpersoner

 

Legg inn kontaktpersoner på laget som skal delta i LERØYserien

Gå inn på Klubbsiden på handball.no

Logg deg inn ved hjelp av brukernavn og passord. Hvis du ikke har det, må du få dette av leder i klubben.

Bruk lenken "Lagene/verv" i venstre kolonne.

Finn J18 eller G18-laget (LERØYserielaget er alltid 1.laget dersom klubben har flere 18-årslag)

Klikk på "verv/funksjoner" til høyre ut for LERØYserielaget.

Velg "Ny" og legg inn aktuelle personer på de ulike vervene.

 

NB: Husk at personene må selv gå inn på Personlig side

(http://www.handball.no/logon_person.asp)

og krysse av for at informasjon om telefon og e-post skal være synlig for andre!
(Hvis dette ikke gjøres, er det bare navnet som vil være tilgjengelig for andre).
 

   

Se også: 

25.06.2014 09:34, Svein Andresen