Tilbake Twitter Facebook

Kampavvikling

Førstnevnte lag i hver pulje
er arrangør. 5. runde spilles i som fellesarrangement.
I de fire første rundene skal det avvikles 4 kamper lørdag og 2 kamper søndag på de oppsatte spilledatoene. Kampene lørdag avvikles fra kl 1200 - 1900 og søndag fra 1000 - 1300. 

Norges Håndballforbund setter opp kamprekkefølgen
i hver pulje, men arrangør må melde inn hall innen 1. november. Dette for at lag som må benytte fly skal ha mulighet til å bestille rimeligere reiser. Husk at SAS Sportspriser gir fordeler som ekstra bagasje og muligheter for navneendringer (evt. også kansellering ved avlyst arrangement) helt fram til avreise. 
Les mer om dette

Kamptidspunktene for 5.runde blir ikke lagt ut før etter at 4.runde er spilt. Dette for at lagene nærmest hverandre på tabellen så langt mulig skal møtes i de siste kampene. Her spilles kamper fra 0900 lørdag til søndag 1500. 

Adminstrator av LERØYserien
setter stipulerte reiseutgifter for lagene. Disse vil bli tilsendt i forbindelse med første runde. Det er ikke nødvendig for lag som reiser med bil å sende inn reiseutgiftsskjema etter hver runde. 
Lag som kvalifiserer til reise med fly (avstand mer enn 550 km en vei/7 timers kjøring) må sende inn reiseutgiftsskjema og kopi av flybilletter der dette velges. 

Lagene kan selv bestemme
om de vil innbetale noen av reisekostnadene før 01.01.15 eller om de vil betale alt når Lerøyserien er ferdigspilt. det vil bli foretatt en justering av reiseutgiftene etter siste runde, da fellesutgiftene blir lagt til. Lag som har store reiseutgifter kan også søke om å få dette utbetalt før LERØYserien er ferdigspilt.

Alle lagene må selv legge inn sine spillerstaller
med riktige draktnumre. Vi henstiller til lagene å sørge for at spillerne benytter samme nummer i alle kampene i samme runde. Dette letter jobben med statistikkregistrering betraktelig. NB: Registrering av spillerstall skal gjøres FØR første runde avvikles.

Husk: 

I 18-årsklassen er det tillatt med inntil 14 spillere på laget pr kamp.

Spilletid er 2 x 25 minutter med 10 minutters pause

Det skal benyttes nøytral tidtaker i alle kampene. Dette skal oppgis tydelig på kamprapportene; BÅDE navn og klubbtilhørighet! Bruk av ikke nøytral tidtaker kan medføre protest. 

Lagledere/trenere må løse lisens i LERØYserien. Bruk av spillere/lagleder/trenere uten at disse har løst lisens,
medfører tap av poeng.

Ring inn kampresultatene fortløpende etter kampslutt til NHFs resultat-telefon 815 68 33, eller registrer resultatet
på Klubbsiden (med klubbens brukernavn og passord). Ikke innringte resultater fortløpende medfører gebyr på 
kr 300,-. 

Send inn kamprapporter samt arrangørskjema og dommerkvitteringer dagen etter avsluttet arrangement på 
e-post til 

NHF Region Sør 

som administrerer LERØYserien 2014-15. 

Alle skjemaer som skal skal benyttes,
samt all informasjon om sesongens Lerøyserie er å finne på LERØYseriesidene på handball.no. Vær nøye med å gi beskjed dersom det er endringer på kontaktpersoner.

Økonomiske bestemmelser
er å finne i NHFs Lov og Kampreglement, som er obligatorisk å ha for alle deltakende lag i Lerøyserien

Overnattingsutgifter
dekkes av lagene selv. 

Hall- og sekretariatsutgifter
dekkes av arrangør. 

Dommerutgifter
betales av arrangør, og sendes inn til utgiftsfordeling. 

Reiseutgiftsreglene 
innebærer at det er opp til det enkelte lag å gjøre reisen så rimelig som mulig, da det uansett reiseutgifter/reisemåte, kun vil bli beregnet 0,80 kr pr. km pr person for maks 20 personer. I de tilfeller fly er rimeligere enn kilometergodtgjørelse, eller reisen overstiger 550 km en vei, må laget sende inn dokumentasjon på flyreisen. 

Arrangør
har plikt til å informere tilreisende lag om mulige overnattingssteder. 

Vi håper alle arrangører gjør sitt ytterste for at tilreisende lag skal få et flott opphold, slik at det blir et arrangement i hallen som er verdig Norges beste gutte- og jentelag i 18års-klassen!

25.06.2014 09:39, Svein Andresen