Tilbake Twitter Facebook

Å være LERØYseriearrangør...

Her er noen innspill til hvordan din klubb som arrangør kan bidra til at LERØYseriearrangementet blir en trivelig opplevelse: 

• Husk å fortelle at klubben skal arrangere LERØYserierunde; Informer lokalavis/lokalradio/lokal-TV/lokale nettsteder/sosiale medier. Samarbeid med klubbens samarbeidspartnere  - sett opp plakater/informasjon på godt besøkte  steder i nærområdet i forkant av arrangementshelgen.  Ikke glem å promotere arrangementet også innad i egen klubb!

• Lag en ramme rundt arrangementet - la publikum og tilreisende se at det er LERØYserie i hallen.

• Sørg for at det er speaker og musikk i hallen. Det skal være innløping og presentasjon av spillerne.

• Ha internett-tilgang i hallen, med PC og printer, slik at dere kan oppdatere lag og publikum med resultater fra de andre puljene. 

• Legg til rette for at det er tilgang til å få kjøpt mat og frukt etc i hallen.

• Arrangør må være behjelpelig med å bistå tilreisende lag med transport til og fra flyplass, hvis dette er nødvendig. Arrangør skal også være behjelpelig med rimelige overnattingstilbud for tilreisende lag.

• Arrangør må ha tett kontakt med tilreisende lag både før og under arrangementet. 

• Arrangøren må ha nøytral tidtaker i alle kampene.

• Hallen må åpnes 90 min før første kampstart begge dager og banen må være tilgjengelig 30 min før kampstart.

• Kampene skal spilles som følger: 

Lørdag: 12:00 – 13:30 16:30 – 18:00
Søndag: 10:00 – 11:30.
Avvik fra dette MÅ godkjennes av alle involverte parter


• Rundens lag:
Arrangør har ansvaret for å plukke ut en målvakt, samt 6 utespillere til rundens lag. Dette skal sendes inn til NHF Region Sør (nhf.rsn@handball.no) umiddelbart etter arrangementshelg. 
Spillerne skal være fra de tre tilreisende lagene og IKKE fra arrangørklubb. 

• Alle klubbene må legge spillerstallene sine via

Klubbsiden på nettet

Info om hvordan, finner du på LERØYSeriesiden

Kamprapportene skal sendes NHF Region Sør v/ Mette Lislerud, mandag etter at arrangementet er ferdig. De skal være nøye utfylt, og slik at både navn på spillerne og resultater er godt lesbare.

Kontaktperson for LERØYserien er: Mette Lislerud  (Tlf: 901 41 575)

Vi håper alle arrangører gjør sitt ytterste for at tilreisende lag får et flott opphold og at dere er behjelpelige, slik at det blir et arrangement i hallen som er verdig våre 16 beste gutte- og jentelag i 18års-klassen. - Vi ønsker oss speaker, musikk og "trøkk" i hallene under alle LERØYseriearrangementene, og det er DU som arrangør som har dette ansvaret!

LERØYserien er det høyeste nivået på kampaktivitet for 18-åringer i Norge og vi ønsker at arrangementene skal gjenspeile dette. LERØYserien er ofte det største en spiller opplever!

Husk Norges Håndballforunds og norsk håndballs verdier: 


25.06.2014 09:38, Svein Andresen