Tilbake Twitter Facebook

Kampprotokoll /Kamprapporter LERØYserien

Det er klargjort for at klubbene i LERØYserien kan legge inn kampprotokoll etter at kampene er spilt. 

(som du må ha klubbens brukernavn og passord for å komme inn på) vil det for lagene i LERØYserien være en link som heter

Kampprotokoll 

som skal brukes. 

For at dette skal fungere er det viktig at klubbene før den første spilleomgangen i LERØYserien har lagt inn oppdaterte Spillerstaller

NHF (Region Sør) 
sjekker kamprapportene som kommer inn i etterkant. 

RESULTATET 
i den enkelte kamp skal registreres snarest mulig etter at kampen er spilt:

Ring inn resultatet til NHFs resultattelefon 815 68 333 eller
legg inn resultatet på kampen på klubbens side (med brukernavn og passord)

Ikke innringt/lagt inn resultat fortløpende, medfører et gebyr på kr 300,- 

KAMPRAPPORTENE
skal scannes og sendes som vedlegg på e-post til

NHF Region Sør  (nhf.rsn@handball.no)

merket "Kamprapporter LERØYserien" senest første virkedag etter at kampene er spilt. Klubben må oppbevare kamprapportoriginalene til og med 30.05.2015. 

Dersom det ikke er mulig å sende kamprapportene med e-post, kan de sendes som vanlig brev til NHF Region Sør, Postboks 2230, Strømsø, 3003 Drammen (husk tilstrekkelig porto). 

25.06.2014 09:34, Svein Andresen