Tilbake Twitter Facebook

Tilskudd til lokale prosjekter Fargerik Håndball

Norges Håndballforbund (NHF) gir prosjektmidler til inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn. Aktiviteten skal tilbys barn og unge under 16 år som bor i mottak. NHF har i dette prosjektet spesielt fokus på å få med flere jenter med innvandrerbakgrunn!

Prosjektet støttes av UDI.

NHF ønsker at klubber med asylmottak i nærmiljøet gjør en innsats og skaper aktivitet for barna som bor der. For å nå disse barna, er det enklest å inngå et samarbeid med barneskolen der barna går (mottaksskoler/ innføringsklasser). Da kan en lett lage en aktivitet tilknyttet skoledagen, en håndballskole - gjerne direkte etter skoletid, da det kan være lett å få tak gymsal eller halltid.
Mange klubber har gjort en fremragende innsats på dette området tidligere, og det er flott at vi nå kan få anledning til å støtte de mange gode tiltak. 

Klubber med mange barn og unge med innvandrerbakgrunn i sitt nærmiljø, oppfordres også til å lage gode og inkluderende prosjekter. I tillegg til aktivitet for barna, kan det søkes om støtte til aktiviteter som inkluder og stimulerer foreldre.
Aktiviteten som tilbys, kan være håndballskoler, aktivitetsdager, turneringer eller andre aktiviteter som skal ha fokus på fellesskap og glede. Aktiviteten må gjerne skje med deltakelse fra både barn og unge med innvandrerbakgrunn og etnisk norske, slik at det skapes et sosialt fellesskap med deltakere fra flere kulturer. 


Norges Håndballforbund gir et tilskudd 
på inntil kr 20.000 til hver klubb
som gjennomfører gode tiltak!

I tillegg kan søker få T-skjorter "Fargerik Håndball"
til prosjektene
.

 

Tilskuddet skal gå til å skape aktivitet, som for eksempel instruktørutgifter, halleie, baller og annet nødvendig utstyr en trenger for å gjennomføre aktiviteten.


Brosjyren "Velkommen til håndballklubben", som foreligger på 7 ulike språk, kan være til hjelp for klubben i kommunikasjonen med barnas familie og skolene. Brosjyren informerer om hva klubben tilbyr, og hva de krever i forhold til et medlemsskap.

NHF ønsker at aktiviteten skal settes i gang så snart som mulig, og innen utløpet av 2014. De ulike aktivitetene kan skje i samarbeid mellom klubb, skole, asylmottak, kommuner og andre i ditt nærmiljø.

Er dette noe din klubb vil være med på?
Send en kort søknad (bruk skjema i linken nedenfor) med en enkel skisse av aktiviteter du vil gjennomføre.


Søknadsskjema


Er det allerede en planlagt aktivitet overfor nevnte målgruppe, så må dere gjerne delta i dette prosjektet tillegg.
Skriv gjerne det i søknaden til NHF innen 15. september 2014


Send søknaden
direkte til ansvarlig prosjektleder: eva.skei@handball.no

Trenger du mer informasjon, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder i NHF,
Eva Skei på e-post: eva.skei@handball.no eller på mobil 915 22 975.


Målgruppen er barn og klubbene må følgelig ha politiattester i orden for de som skal drive aktiviteten.


 

04.09.2014 18:18, Svein Andresen