Tilbake Twitter Facebook

- Nå er det anlegg som gjelder

Norges Håndballforbund tar til etterretning at det nå ikke blir en søknad for et OL/PL i Oslo 2022. Les hele pressemeldingen fra styret i Norges Håndballforbund.

Pressemelding 2.10.2014 kl. 22.00

Norges Håndballforbund tar til etterretning at det nå ikke blir en søknad for et OL/PL i Oslo 2022. Ettersom vi stemte for dette prosjektet i det ekstraordinære idrettstinget i 2012, på ledermøtet i 2014 og aktivt har støttet oppunder planene, ligger det i kortene at vi er skuffet over at prosessen ikke førte frem.

Men selv om prosjektet nå avsluttes, er vi tilfredse med de ringvirkninger som prosjektet vil kunne bidra med til norsk idrett. Det grundige arbeidet som Oslo kommune har gjennomført, har bekreftet det som både Norges Håndballforbund og andre har påpekt gjennom flere år; det er et betydelig underskudd på anlegg i og rundt Oslo som det haster med å realisere. Oslo kommunes utredninger har skapt et godt grunnlag for en offensiv løsning av dette problemet, og vi er glade for å høre at de anleggene som har vært aktuelle i forbindelse med et OL, vil bli realisert uavhengig av vedtaket om å trekke OL-søknaden.

Norges Håndballforbund vil være en positiv pådriver for at disse ambisjonene skal bli realisert, samtidig som vi vil bidra til at det ikke bare arbeides med anleggsutvikling på Østlandet, men settes et tydelig fokus på det nasjonale behovet vi har både for vedlikehold og etablering av nye anlegg. Derfor må full mva. refusjon på investeringer i idrettsanlegg nå gjennomføres i tråd med Stortingets ambisjon.

Det er nedlagt et stort og omfattende arbeid i prosessen med OL 2022-søknaden. Norges Håndballforbund ønsker å gi honnør til det arbeidet som er gjort innenfor idrettens egne organer i denne prosessen, hvor veldig mange ledere og ansatte i norsk idrett har vært involvert.
 

Styret i Norges Håndballforbund
Karl-Arne Johannessen, Håndballpresident


Kontaktpersoner:
Ole Jørstad, 1. visepresident, tlf. 932 31 200
Else-Marthe Sørlie Lybekk, 2. visepresident, tlf. 952 24 543
 

03.10.2014 09:00, Kirsten Birkeland