Tilbake Twitter Facebook

Fair Play i praksis!

Skrim Håndball bredde har stor fokus på Fair Play blant spillerne sine. Her kan du lese hvordan Skrims J05 gjør det på trening.

En god Fair play historie.

J05 brukte treningen på viktige spørsmål ifm lagbygging.

Trenerne Kent Harald kulleseid og Bjørnar Garaas brukte treningen denne uken på fair play. Hensikten er å bygge en lagkultur som er inkluderende for alle spillerne. Alle lag opplever at noen blir stående litt utenfor og en viktig del av trenerens ansvar er å legge tilrette for en inkluderende kultur. Det å bygge ønsket kultur er utfordrende, og krever trenere som tør å ta tak. I IL Skrim har vi klare føringer for dette.

IL Skrim sine verdier er: IL Skrim skal fremstå som en kvalitetsklubb og ta samfunnsansvar gjennom sitt virke og ha sterkt fokus på verdier som trivsel, kompetanse, kontinuitet og holdningsskapendearbeide.

-Rent praktisk ble dette gjennomført ved at trener tok med seg en flipover ut på banen og informerte om at dagens tema er FAIR PLAY.

Laget ble delt opp i grupper på to og to spillere som ikke kjenner hverandre så godt, eller naturlig henger sammen. Gruppene fikk i oppgave og diskutere tre utfordringer.

 

1. Si tre fine ting om den andre personen.

2. Finn ut tre ting den andre liker å drive med utenom håndball.

3. Finn ut to ting dere kan gjøre for at de andre på laget skal ha det bra.

 

Etter hver oppgave ble laget samlet, og trener skrev ned alle punktene på flipover.

Etter den siste økten spurte treneren om noen var i mot noe av det som kom opp på tavla. Det var det ikke! Da konkluderte treneren med at dette var den nye lagavtalen.

Kjempebra gjennomført, dette et helt i tråd med holdninger vi ønsker å legge tilrette for i IL Skrim!

Treningen ble gjennomført i LØFT ånd, hvor en av grunnregelene er at det du gir oppmerksomhet får du mer av!

   

27.11.2014 12:51, Nina Kjos Nilsen